на Фестивалі освіти і науки

пройти тест на професійну схильність

обговорення фізичних дослідів

89
84
95

Перелік конкурсних предметів Національного університету "Львівська політехніка" (2017-2018 н.р.)

Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей — українська мова та література

Інститути

Спеціальності

Назва предметів та творчих конкурсів

Бали за курси (до 10 балів)

ІАПО

публічне управління та адміністрування

2. Математика

3. Іноземна мова або історія України

ні

ІАРХ

дизайн

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

4. Творчий залік

ні

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

2.Історія України

3.Тв. конкурс (рисунок, композиція, живопис)

архітектура та містобудування

2. Математика

3. Тв.конкурс (рисунок, креслення, композиція)

ІБІД

будівництво та цивільна інженерія

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

2. Математика

3. Фізика або географія

пожежна безпека

2. Математика

3. Фізика або біологія

ІГДГ

геодезія та землеустрій

2. Математика

3. Географія або історія України

так

науки про Землю

2. Математика

3. Фізика або географія

ІГСН

музеєзнавство, пам'яткознавство

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

ні

соціальна робота

2. Історія України

3. Іноземна мова або математика

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні відносини)

2. Іноземна мова

3. Історія України або математика

соціологія

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова

інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

соціальне забезпечення

2. Історія України

3. Географія або математика

ІСТР

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

ні

туризм

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

екологія

2. Біологія

3. Хімія або географія

так

технології захисту навколишнього середовища

2. Математика

3. Фізика або біологія

цивільна безпека

ІНЕМ

економіка

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

ні

маркетинг

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

облік і оподаткування

міжнародні економічні відносини

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

ІЕСК

автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

електроенергетика,електротехніка та електромеханіка

атомна енергетика

теплоенергетика

ІІМТ

металургія

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

матеріалознавство

прикладна механіка

галузеве машинобудування

автомобільний транспорт

транспортні технології

ІКНІ

інженерія програмного забезпечення

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

ні

комп’ютерні науки

інформаційні системи та технології (інтелектуальні інформаційні технології)

філологія

2. Іноземна мова ( англ. мова)

3. Історія України або географія

системний аналіз

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

видавництво та поліграфія

2.Математика

3.Фізика або хімія, або іноземна мова

так

ІКТА

комп’ютерна інженерія

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

ні

комп’ютерні науки (системна інженерія (інтернет речей)

кібербезпека

метрологія та інформаційно -вимірювальна техніка

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

ІНПП

психологія

2. Біологія

3. Математика або іноземна мова

ні

журналістика

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

4. Творчий залік

право

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

професійна освіта ( будівництво, машинобудування, комп’ютерні технології)

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

професійна освіта ( харчові технології)

2. Математика

3. Хімія або біологія

ІМФН

прикладна математика

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

ні

прикладна фізика та наноматеріали

2. Фізика

3. Математика або іноземна мова

так

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація)

2. Іноземна мова

3. Історія України або математика

ні

ІТРЕ

інформаційні системи та технології (інформаційно-комунікаційні системи)

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

ні

мікро - та наносистемна техніка

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

так

електроніка

авіоніка

телекомунікації та радіотехніка

біомедична інженерія (інтернет речей)

2. Біологія

3. Математика або іноземна мова

ІХХТ

хімічні технології та інженерія

2. Математика

3. Хімія або біологія

так

харчові технології

біотехнології та біоінженерія

2. Біологія

3. Хімія або математика

фармація, промислова фармація

2. Біологія

3. Хімія або іноземна мова

ні

Тел. для довідок: ( 032) 258-24-06; (032) 258-22-05. За можливими змінами слідкуйте на сайті  http://lp.edu.ua/.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.