гуртки за інтересами

гуртки і підготовка до вступних творчих конкурсів

підготовка до ЗНО

додаткові бали при вступі

підготовка до ЗНО

764
763
762
761
760
759

Сучасні напрями, теорії та концепції розвитку профорієнтації у Львівській політехніці

— такою була назва доповіді, представленої на ІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції « Комп'ютерне моделювання та програмне
забезпечення інформаційних систем і технологій, що відбулася 28-30 вересня
2017 року на базі Рівненського Національного університету водного
господарства та природокористування. Автори доповіді: Олег Давидчак
(к.т.н.,проректор), Олександр Захар'яш (к.ф-м.н., доцент), Зоряна Хома
(інженер ІННЦПКО), Наталія Януш ( заввідділом ІННЦПКО). Доповідь була
проголошена в секції «Новітні інформаційні технології в науці, освіті,
педагогіці та навчанні» і була сприйнята з великою цікавістю, та викликала
бурхливе обговорення учасників конференції. Особливе пожвавлення аудиторії
настало з появою слайду:

Ранній доторк дитини до самостійної наукової творчості


1. Застосування теорії протікання до прогнозування попиту суспільства
та пропозицій вищого навчального закладу


2. Застосування теорії процесів із загостреннями до прогнозування
часової еволюції спектру пропозицій вищого навчального закладу на ринку
освітніх послуг

Учасники підтримали висновок авторів про те, що вибір майбутньої професії є
раціональним, якщо обрана професія сприяє реалізації пріоритетів людини та
її уявлень про саму себе – це ідейна основа теорії індивідуальності або
розвитку саморозуміння. В її рамках професійний розвиток розглядається як
процес формування і зростання саморозуміння кожного індивідууму. При цьому
необхідно враховувати конкретну самосвідомість людини, її сприйняття і
оцінка себе як суб’єкта професійного самовизначення, самооцінці
індивідуальних особливостей у прояві власної особистості.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.